Описание на GSM gateway

1. GSM gateway преобразува интерфейса на мобилния апарат на стандартна двупроводна телефонна линия.


2. GSM gateway съвместява оперативността на мобилния телефон с удобството да се използва обикновен апарат.


3. GSM gateway прави връзката ви по-удобна, по-евтина и безопасна за здравето.