Какви проблеми решава GSM gateway?

1. Намалява телефонните Ви разходи. Обажданията от мобилен апарат на мобилен са много по-евтини от разговорите между стационарен и мобилен телефон.


2. Плащате само за действително проведени разговори.


3. GSM gateway, включен към телефонната централа в офиса Ви, осигурява лесен достъп до един единствен GSM от произволен стационарен (вътрешен) апарат.


4. В случай на прекъсване на обикновенните телефонни линии (повреда, неплатени сметки, злоумишлено прекъсване и др.), с помощта на GSM gateway можете да се обадите на произволен стационарен или мобилен телефон в страната и чужбина. С GSM gateway никога няма да останете без телефон.


5. Чрез използване на GSM gateway споровете за влиянието на електромагнитното излъчване от GSM апаратите губят своята актуалност. С помощта на GSM gateway можете да провеждате разговори по мобилен телефон, намирайки се на голямо растояние от него.


6. Ако прекарвате много време в офиса и говорите често по телефона с абонати на мобилните мрежи, по-добре е да ползвате удобната и комфортна слушалка на стационарния апарат, отколкото да държите GSM телефон до главата си. Освен удобството, по този начин се предпазвате и от вредното електромагнитно излъчване.


7. Компактността на GSM gateway позволява той да бъде поставен на произволно място.