Софтуерни (IP) телефонни централи

    Примерна структура на IP телефонна система.

    На схемата са показани почти всички модули на една IP телефонна система.
    Самата централа се намира в Офис 1. Тя е включена в локалната компютърна мрежа (към суича). В същия суич са включени различни телефонни апарати: IP телефони, обикновени телефонни апарати или факс-апарати (посредством FXS адаптер), софтуерни телефони (инсталирани на компютри).
    Външните линии може да са наземни линии, свързани към локалнта мрежа посредством FXO адаптри, или телефонни номера, предоставени от VoIP оператори.
    В Офис 2, намиращ се на произволно място в света, телефонните апарати са свързани към телефонната централа в Офис 1 посредством локалната мрежа и интернет. Избирането помежду им става само с набиране на вътрешния номер, все едно се намират в един офис (на показаната схема - 101, 102, 103, 105, 106, 107). № 104 на схемата е софтуерен телефон извън двата офиса, който е свързан към същата централа през WiFi мрежа.