Софтуерни (IP) телефонни централи

    Ценова листа

    Софтуерните телефонни централи са изключително гъвкави по отношение на възможностите за конфигуриране. Поради това за всеки конкретен случай ние изготвяме индивидуална оферта.

За да изготвим оферта, отговаряща на Вашите конкретни изисквания, моля, свържете се с нас.

Възможности на системата:

    - автоматични изходящи обаждания с възможност за налагане на ограничения и рутиране;
    - насочване на входящите повиквания към произволни вътрешни или външни номера;
    - гласови менюта (т.нар. "IVR", от типа на "Вие се свързахте с фирма ххх, за връзка с търговски отдел изберете 1, за връзка със счетоводството натиснете 2..." и т.н.);
    - DISA (директно избиране отвън на вътрешните номера);
    - индивидуална гласова поща за всеки вътрешен номер с възможност за локално и дистанционно прослушване на съобщенията, включително и от компютър, без да ползвате телефон;
    - възможност за изпращане на гласовите съобщения на имейл;
    - неограничен брой виртуални факсове (може да получавате и изпращате факсове без да имате факс апарат);
    - запис на провежданите разговори;
    - конферентна връзка между неограничен брой абонати;
    - пренасочване на входящи обаждания към GSM;
    - функция Callback;
    - функция Caller ID (CLIP);
    - директно управление на функциите на вътрешните абонати през WEB интерфейс (Flash Operator Panel);
    - възможност за тарифиране (отчитане) на проведените разговори и експорт към хотелски софтуер;
    - интеграция със софтуер за Call центрове;
    - автоматични изходящи обаждания към предварително въведени номера по зададен график;
    - ИЗРАБОТВАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ПО ЗАДАНИЕ НА КЛИЕНТА;