Тарифиращ софтуер

    ФАСТКОМС ЕООД предлага софтуер за таксуване на проведените телефонни разговори CALL&PAY. Продуктът е разработен от екипа на нашата фирма и е пригоден да се използва практически с всички типове и модели телефонни централи. Подходящ е за хотели, банки, учреждения, офиси, т.е. навсякъде, където е необходим контрол върху телефонния трафик. Използваната от CALL&PAY база данни позволява работата на софтуера в мрежа - телефонният трафик през една АТЦ (автоматична телефонна централа) може да се контролира от неограничен брой компютри в локалната мрежа. Възможно е и централизирана обработка - от един (или произволен брой) компютри се получава информация за проведените телефонни разговори от неограничен брой АТЦ, например от всеки един офис на вашата фирма по света и в страната.


Call&Pay - ръководство на потребителя Call&Pay - ръководство на потребителя
Call&Pay - ръководство на администратора Call&Pay - ръководство на администратора


Описание и възможности

CALL&PAY работи с всички разпространени типове и модели АТЦ, включително и VoIP централи. Дори и да имате централа, която не се поддържа от CALL&PAY, нашите програмисти в кратък срок ще добавят тази възможност.


Технически Параметри

Всеки оператор, който работи с CALL&PAY, разполага с потребителско име и парола, с които влиза в програмата и които служат за последващи справки и проверки за извършаните от него операции. Има 4 нива на достъп - наблюдател, потребител, администратор и технически специалист


Потребители

Вътрешните абонати на централата могат да бъдат разпределени в произволен брой ГРУПИ. За всяка ГРУПА може да се зададат следните параметри: име на групата, цена (коефициент надценка) за селищни, за междуселищни и международни разговори; дали да се таксуват селищните рзговори; възможност за експортиране на разговорите от групата в текстов файл (за прехвърляне към друг софтуер).


Групиране    Групи

Възможност за скриване на избраните номера за определени абонати (напр. за телефона на управителя).


Скрити Разговори

Възможност за разпределение на проведените разговори по персонални кодове (ако и централата го позволява).


Персонални кодове на абонатите

Възможност за премахване на определени префикси от избрания номер. Тази функция е подходяща при използване на алтернативни телекоми или при употреба на CLIR. По този начин например вместо #31# 0888 765432 ще бъде извеждан само избраният номер - 0888 765432).


Премахване на префиски

Задаване на гратисно време за селищни, за междуселищни и международни разговори.


Задаване на име на абонат, добавяне и изтриване на абонати.


Извеждане на екран само на абонати със задължения.


Абонати - задължения

Детайлна информация за всеки проведен разговор (абонат, дата, час, избран номер, продължителност, цена)


Неплатени разговори

Печат на сметка на абонат с детайлна информация за разговорите, дата и час на издаване (сметките са с автоматична номерация).


Избор за начин на плащане на сметка


Нулиране

Прехвърляне на разговори между вътрешни абонати.


Възможност за избор на разговорите, които ще бъдат прехвърляни или плащани.


Изготвяне на дневен отчет с автоматична номерация и детайлна разпечтка на всяка сметка в зависимост от начина на плащане, дата и час на съставяне


Отчет

Издаване на дубликати на сметка и на дневен отчет


Дубликати

Промяна на тарифи и направления


Направления

Задаване на технически параметри - тип и модел на АТЦ, порт и др. Ако таксуването е с импулси (което се използва все още), може да се въведе "Проверка на таксови импулси"


Технически параметри

Богати възможности за изготвяне на справки за проведените разговори, за издадените сметки, за изготвените дневни отчети, за прехвърлените разговори


Справка за проведените разговори    Детайлна разпечатка    Справка за проведените разговори по направления    Справка за проведените разговори - групирани

Избор на база данни - с тази функция (със задаване на определени права) може да се укаже от коя АТЦ ще бъде обработвана информацията. Това може да бъде всяка АТЦ, намираща се на произволно място и работеща с CALL&PAY


ФАСТКОМС ЕООД предлага и версия на CALL&PAY под MS-DOS, която има почти същите функции като версията под Windows.


Системни изисквания

Необходима минимална конфигурация за работа на CALL&PAY (за версията под Windows):


  • Процесор : Pentium III 700 Mhz или по-бърз
  • Памет : 256 MB RAM
  • Дисково пространство : 100 MB
  • Сериен порт RS-232
  • Операционна система : Windows 2000/XP/Vista/7

За повече информация и въпроси - обадете се на нашите телефони или използвайте формата за обратна връзка.