GSM gateway (GSM шлюз)- какво е това?

    Мобилните комуникации претърпяха бурно развитие и вече е съвсем нормално голяма част от бизнес контактите да се осъществяват посредством мобилни телефони. Все по-често се налага да позвъните от стационарния телефон в офиса на мобилния телефон на колега, клиент или бизнес партньор. Увеличават се и случаите, в които на същите тези колеги, клиенти или бизнес партньори, когато са в движение, им се налага да се позвънят във вашия офис. В първия случай комуникацията се осъществява от фиксираната мрежа на БТК към GSM мобилната мрежа, а във втория случай - от GSM мобилната мрежа към стационарната мрежа на БТК. Това води до значително увеличаване на трафика между БТК и GSM операторите, а както е известно, цената на този вид комуникация е най-висока.


    Ние Ви предлагаме едно ново, икономически изгодно решение, което ще доведе до значително подобряване на комуникацията във Вашата фирма и ще намали осезаемо телефонните Ви разходи - GSM gateway (GSM шлюз). Това е устройство, с помощта на което от обикновен телефонен апарат или чрез телефонната централа в офиса Ви можете да провеждате изходящи и входящи телефонни разговори с абонати на мобилните мрежи на цени, в пъти по-ниски отколкото ако използвате мрежата на БТК или друг алтернативен оператор.