Софтуерни (IP) телефонни централи

    1. Софтуерни телефонни централи – какво е това?

    В основата на работа на софтуерните телефонни централи стои IP-телефонията. IP-телефонията, или VoIP (Voice over Internet Protocol, "глас предаван по протокола IP") най-общо представлява предаване на говор на разстояние по компютърна мрежа, с използване на IP-протокола. Компютърната мрежа, по която се осъществява връзката, може да бъде Интернет, локална мрежа, интранет или екстранет, реализирани по произволна технология и др. Софтуерната телефонна централа всъщност представлява програма, инсталирана на компютър, която обслужва телефонните разговори. При софтуерните централи се използват IP-телефонни апарати. Това са устройства външно наподобяващи стандартни телефонни апарати, които обаче се включват не към телефонна линия, а директно към локалната мрежа (чрез стандартен Ethernet порт). Възможно е да се използват и стандартни телефонни апарати, които чрез специално устройство (FXS адаптер) се включват към IP-средата. Могат да се ползват и безплатни софтуерни телефони.

    2. Предимства на софтуерните телефонни централи.

    - както знаем, разговорите между абонатите на една телефонна централа са безплатни (например разговорите между колеги в един офис). При стандартните телефонни централи, за да е възможно това, е необходимо физически да съществува телефонен кабел от централата до всеки апарат. С други думи – стандартните телефонни централи използват като среда за пренос на говор телефонните кабели. Софтуерните телефонни централи използват като среда за пренос на говора локалната или глобалната мрежа. Оттук следва и основното им предимство – абонатите на една такава централа не са ограничени от разстояния – те могат да се намират в произволна точка от света, където има интернет.

    Конкретни примери:
    a) Фирмата има няколко офиса в различни градове на страната или света. В този случай всички офиси могат да се обслужват от една единствена софтуерна централа с единен номерационен план: вдигате телефона и с един бутон избирате колегата си, който се намира на 20 или 20000 км от вас. И, разбира се, говорите безплатно.

    b) Пътувате често в страната или чужбина. Независимо в коя точка на света се намирате, с вас ще се свързват по същия начин, все едно сте зад бюрото си в офиса. Отново безплатно.

    - софтуерните телефонни централи са изключително надеждни – те предствляват просто един компютър с инсталиран безплатен софтуер, работещ, между другото, под ЛИНУКС (също безплатен). Няма повредени платки за хиляди левове, няма разходи за поддръжка. Администрирането, диагностиката и програмирането на централата се извършва дистанционно през интернет.

    - не е необходимо да се прави отделно окабеляване за телефони – IP централите използват компютърната мрежа.

    - IP–телефонните апарати имат като стандартни редица функции, които са екстри за обикновените апарати: дисплей, високоговоряща връзка, CLIP, прехвърляне и задържане на връзката, конферентна връзка, прослушване на гласово съобщение и др. Всъщност IP-телефонните апарати по функционалност са сходни повече със системните цифрови апарати за стандартните телефонни централи, отколкото с обикновените апарати. При това цената на IP-телефоните в повечето случаи е значително по-ниска от цената на системните цифрови апарати.

    - ако използвате услугите на т.нар. алтернативни оператори, включването на външните линии към софтуерната централа е изключително лесно – то се осъществява само с настройки на централата, без никакви кабели. Ако ползвате услугите на БТК, свързването на техните линии към централата се извършва с помощта на адаптер, т.нар. FXO устройство (Foreign eXchange Office).

    - ако се налага да местите офиса си и имате IP телефонна централа, вие ще можете да запазите телефонните си номера, с които сте известни, без да подавате молби и да чакате за "техническа възможност". В повечето случаи даже няма да се налага препрограмиране на централата. Това важи дори и ако се местите в друго населено място.

    - капацитетът на софтуерната централа е практически неограничен – добавянето на нови постове става чрез програмиране на централата. Не е необходим никакъв хардуер. (При стандартните телефонни централи за увеличаване на броя на постовете е нужно да се добавят платки, като нерядко се оказва, че е достигнат максималния капацитет и централата не може повече да се разширява, а трябва да се смени).

    - изграждането на една софтуерна телефонна централа е много по-бързо и лесно, отколкото на стандартна телефонна централа – нужен е един компютър с минимални системни изисквания (например PIII 600 MHz, 256Mb RAM, 10Gb HDD, LAN карта).

    - икономия на средства: в повечето случаи разходите за изграждане на софтуерна телефонна централа са значително по-ниски, отколкото за стандартна централа, същото важи и за разходите за поддръжка. Цялостната настройка, конфигуриране и поддръжка се извършва през WEB интерфейс от произволна точка на света. Изключителната гъвкавост и свобода при конфигуриране на софтуерните централи води до драстично съкращаване на разходите за телефонни разговори в процеса на експлоатация на централата.

    Освен тези важни преимущества, системата предоставя и много екстри, като запис на пропуснати обаждания, прехвърляне на разговор, callback, caller ID, DISA (директно избиране отвън на вътрешните номера), гласови менюта (IVR, от типа на "Вие се свързахте с фирма ххх, за връзка с търговски отдел изберете 1, за връзка със счетоводството натиснете 2..." и т.н.), виртуални факсове (може да получавате и изпращате факсове без да имате факс апарат), конферентна връзка между неограничен брой абонати, пренасочване на външни обаждания към GSM, лесна промяна на музиката за изчакване, директно управление на функциите на вътрешните абонати през WEB интерфейс, запис и прослушване на проведените разговори, гласова поща и много други.
    Друга интересна екстра е възможността за включване на СКАЙП акаунт като външна линия (trunk) на централата. По този начин всички вътрешни абонати, с вдигане на слушалката на телефона, могат да използват този скайп за безплатни разговори с целия свят! Не е нужно самият абонат да има компютър пред себе си и инсталиран скайп! Аналогично, когато някой позвъни на скайпа Ви, входящото обаждане се третира като позвъняване от външна линия на централата и може да бъде пренасочено към произволен вътрешен или външен номер, включително и GSM!