Услуги

Фасткомс ЕООД извършва следните услуги:
1. Поддръжка на телефонни централи и системи:
    - консултации за избор на оптималната за Вас конфигурация на телефонната система;
    - доставка, монтаж, програмиране и пускане в експлоатация на телефонни системи;
    - гаранционна поддръжка;
    - извънгаранционна поддръжка на комуникационни системи по удобен за Вас начин - чрез сключване на абонаментен договор или посещение на клиент при повикване от негова страна;
    - разширение (добавяне на вътрешни или външни портове/линии) на телефонни централи;
    - доставка и монтаж на модули и платки за телефонни централи;
    - програмиране (препрограмиране) и настройка на телефонни системи;
    - извършване на промени във вътрешната инсталация;
    - други услуги, осигуряващи оптималната и безпроблемна работа на Вашата комуникационна система.

2. Структурно окабеляване и поддръжка на локални мрежи:
    - консултации и изготвяне на проект за структурно окабеляване;
    - изграждане на вътрешна телефонна инсталация и/или компютърна мрежа, съобразена с Вашите изисквания;
    - доставка и монтаж на кабелни канали и аксесоари за тях, телефонни розетки (RJ-11 и RJ-12) и розетки за компютърна мрежа (RJ-45);
    - доставка и монтаж на комуникационни шкафове и оборудване за тях (ракове, patch-панели и др.);
    - цялостно изграждане и пускане в експлоатация на компютърни мрежи;
    - софтуерна и хардуерна поддръжка на локални мрежи.